Stichting OVR
a a a

Waarom is het recht zoals het is? Hoe heeft het zich ontwikkeld? Waarom hebben wij geen jury- en lekenrechtspraak en andere landen wel? Zijn er nog sporen van het oude inheemse recht te herkennen in ons hedendaagse recht? Vragen die de jurist van nu zich vast wel eens zal stellen. Maar waar ligt het antwoord?

Kennis van de geschiedenis relativeert de waan van de dag. Dat geldt ook voor de rechtsgeschiedenis. ‘De historie kan nimmer een argument tegen verandering en nog veel minder één tot terugkeer naar een reeds afgeschafte norm opleveren’, aldus Algra en Gerbenzon in hun rechtshistorisch handboek Voortgangh des rechtes.

Deze website is bedoeld als forum voor rechtshistorici en andere rechtshistorisch geïnteresseerden in het Nederlandstalig gebied. De site wil tevens dienen als uitwisselingsplatform, waarop betrokkenen in Nederland en Vlaanderen zich kunnen presenteren en met elkaar kennis kunnen uitwisselen. Via de link Actualiteit vindt u korte bijdragen en signaleringen van evenementen en nieuwe publicaties.

Over rechtsgeschiedenis, activiteiten op rechtshistorisch terrein en de actualiteit kunt u verder de tweets volgen van @OVR_OudRecht. Kijk ook eens op de website van onze partner rechtshistorie.nl.

 
Grasgroen Media